Home

De Stichting Senioren Platform is een platform dat de belangen van alle ouderen in Hoogeveen bewaakt en contacten onderhoudt met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, welzijnswerk en de gemeente.
De Stichting Senioren Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het ouderenbeleid. Belangrijke onderwerpen zijn wonen, zorg, welzijn, de WMO, minimabeleid en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG).

Zie de Privacy verklaring omtrent verwerking van persoonsgegevens van de Stichting Senioren Platform Hier!

 

DANSPALEIS in de Tamboer - Hoogeveen op 28 oktober 2021

De eerste danspaleizen in Nieuwlande en in Hoogeveen waren een enorm succes. A.s. 28 oktober 2021 wordt er in de Tamboer in Hoogeveen weer een dans festijn georganiseerd. Vanaf 10.30 - 12.30 uur. U bent GRATIS welkom hieraan actief mee te komen doen. lees meer »