Home

De Stichting Senioren Platform is een platform dat de belangen van alle ouderen in Hoogeveen bewaakt en contacten onderhoudt met organisaties die op het gebied van ouderen actief zijn, zoals woningcorporaties, welzijnswerk en de gemeente.
De Stichting Senioren Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over het ouderenbeleid. Belangrijke onderwerpen zijn wonen, zorg, welzijn, de WMO, minimabeleid en mobiliteit, vanuit het perspectief van de ouderen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG).

Zie de Privacy verklaring omtrent verwerking van persoonsgegevens van de Stichting Senioren Platform Hier!

 

Vlog en bericht van onze wethouder ouderenzaken. de heer E. Slomp

Om de senioren in Hoogeveen en buitendorpen een hart onder de riem te steken in deze corona-crisis heeft onze wethouder ouderenzaken, de heer E. Slomp een vlog gemaakt. lees meer »

Stijging lokale lasten in 2020

In afgelopen week (15) werd de zogenaamde “Atlas van de lokale lasten 2020” gepubliceerd. Huurders en/ of woningeigenaren gaan meer dan 5% meer betalen aan gemeentelijke belastingen. lees meer »

Duidelijkheid over wijkverpleging is essentieel.

KBO-PCOB heeft samen met Patiënten-federatie Nederland, Mantelzorg NL, Ieder(in) en Alzheimer Nederland grote waardering voor de enorme inzet van professionals, beleidsmakers en politiek. Samen met de genoemde partijen heeft de KBO-PCOB hierover een bri lees meer »