Activiteiten

Activiteiten van de Stichting Senioren Platform

Waar houdt de Stichting zich mee bezig?

 • Voorkomen van een sociaal isolement bij ouderen.

 • Goede mobiliteit en vervoersvoorzieningen, waar ouderen veel mee te maken hebben.

 • Goede en adequate zorgvoorzieningen.

 • Aangepaste en/ of levensbestendige woningen.

 • Een veilige leefomgeving in en om het huis, maar ook in het dorp of de stad.

 • Laagdrempelige en betaalbare ontmoetingsmogelijkheden om eenzaamheid te voorkomen.

 • Veiligheid, niet alleen in en om huis maar ook in de woonomgeving en in de stad.

 • Goede informatie over diverse onderwerpen, welke belangrijk zijn voor ouderen/ senioren.

 

Hoe doet De Stichting Senioren Platform dit:

 • De Stichting Senioren Platform geeft de Gemeente gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken die de ouderen aangaan.                                                            Dit is in een convenant met de Gemeente Hoogeveen vastgelegd.

 • Voert overleg met politiekepartijen.

 • Voert overleg met de Stichting WelzijnsWerk Hoogeveen.

 • Voert overleg met Woningcorporaties en de Woon Advies Commissie (WAC).

 • Is vertegenwoordigd in het Breed Ouderen Overleg, waarin ouderenorgaisaties uit de gehele Gemeente Hoogeveen e.o. zitting hebben. 

 • Leden van De Stichting Senioren Platform zijn vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen zoals o.a.: De WMO-raad; Werkgroep Openbaar Vervoer Hoogeveen.

 • Landelijke ondersteuning komt van het LOIS. De Stichting LOIS stelt zich ten doel ondersteuning te bieden aan alle adviesorganen en individuen, die Gemeenten adviseren over ouderenbeleid. Daarnaast levert LOIS ondersteuning in de vorm van informatie over onderwerpen, die van belang zijn op het gebied van ouderen beleid en het functioneren van die advoesorganen.