Activiteiten

Activiteiten van de Stichting Senioren Platform

Waar houdt de Stichting zich mee bezig?

 • Voorkomen van een sociaal isolement bij ouderen.

 • Goede mobiliteit en vervoersvoorzieningen, waar ouderen veel mee te maken hebben.

 • Goede en adequate zorgvoorzieningen.

 • Aangepaste en/ of levensbestendige woningen.

 • Een veilige leefomgeving in en om het huis, maar ook in het dorp of de stad.

 • Laagdrempelige en betaalbare ontmoetingsmogelijkheden om eenzaamheid te voorkomen.

 • Veiligheid, niet alleen in en om huis maar ook in de woonomgeving en in de stad.

 • Goede informatie over diverse onderwerpen, welke belangrijk zijn voor ouderen/ senioren.

 

Hoe doet De Stichting Senioren Platform dit:

 • De Stichting Senioren Platform geeft de Gemeente gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken die de ouderen aangaan.                                                            Dit is in een convenant met de Gemeente Hoogeveen vastgelegd.

 • Voert overleg met politiekepartijen.

 • Voert overleg met de Stichting WelzijnsWerk Hoogeveen.

 • Voert overleg met Woningcorporaties en de Woon Advies Commissie (WAC).

 • Is vertegenwoordigd in het Breed Ouderen Overleg, waarin ouderenorgaisaties uit de gehele Gemeente Hoogeveen e.o. zitting hebben. 

 • Leden van De Stichting Senioren Platform zijn vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen zoals o.a.: De WMO-raad; Werkgroep Openbaar Vervoer Hoogeveen.

 •