BOO - activiteiten

Opgegeven BOO - Activiteiten 2020:

 

 

Nieuw in 2020: maandfactuur van het CAK over Wmo-bijdrage

Als u zorg en ondersteuning krijgt vanuit de Wmo, bent u klant van het CAK. Als klant van het CAK ontvangt u begin 2020 een brief (beschikking) of u eigen bijdrage moet betalen en hoe hoog die bijdrage is. Waarschijnlijk ontvangt u deze brief in januari, lees meer »

Wetenschappelijk onderzoek levenstestamenten

Een levenstestament is een document waarin financiĆ«le, medische of persoonlijke wensen worden vastgelegd. Daarbij wordt ook vaak een vertegenwoordiger of gevolmachtigde benoemd die deze wensen gaat uitvoeren als iemand dat zelf niet meer kan. lees meer »

Bekendheid vluchtroutes in flats moet beter.

Ongeveer driekwart van de bewoners van een flat of appartementencomplex is niet bekend met het vluchtplan en de vluchtroute. Dat is natuurlijk enorm gevaarlijk, want dan weten mensen niet hoe ze bij brand snel in veiligheid moeten komen. lees meer »