Gemeentelijk overleg

De Stichting Senioren Platform heeft met de gemeente Hoogeveen een convenant gesloten. Hierbij is afgesproken dat De Stichting  Senioren Platform op de hoogte gehouden zal worden van ontwikkelingen die de ouderen/ senioren in de gemeente betreffen.

De Stichting Senioren Platform kan hierover gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.


Minimaal twee maal per jaar heeft het platform overleg met de wethouder., die het ouderenbeleid in zijn takenpakket heeft.
In dit overleg komen diverse onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op ouderen/ senioren in de gemeente Hoogeveen.

Voor verdere informatie zie de pagina "NIEUWS"