Samenstelling bestuur

De Stichting Senioren Platform Hoogeveen is samengesteld uit leden met een bestuursfunctie vanuit de ouderenbonden en leden met een bepaalde deskundigheid op gebied van wonen, welzijn en zorg en bestaat uit de volgende leden:

Leo Sakko: Voorzitter; Webmaster;Vertegenwoordiger ANBO. 

Gerrieke Tolsma: Secretaris.

Albert van de Pol: Penningmeester, Vertegenwoordiger PCOB.

Hilma Mastwijk: Vertegenwoordiger KBO, Advies Raad Sociaal Domein. 

Jan Giethoorn: Politiek, Vertegenwoordiger Buitendorpen.

Jos Joosten: Onafhankelijk, Mobiliteit. 

Herman Gierveld: Onafhankelijk, Woon Advies Commissie (WAC), Advies Raad Sociaal Domein.

Frederik Lunenberg: Vertegenwoordiger Stichting WelzijnsWerk (SWW).

Wim Boer: Onafhankelijk.

Herman Brunsting: Onafhankelijk.

 

Vlnr.: mw. Hilma Mastwijk; mw. Lies Bakker; dhr. Leo Sakko; dhr. Jan Knol; dhr. Herman Gierveld; mw. Gerrieke Tolsma; dhr. Wim Boer; dhr. Lefert Bremer.

Op de foto ontbreekt de heer Herman Brunsting.