Samenstelling bestuur

De Stichting Senioren Platform Hoogeveen is samengesteld uit leden met een bestuursfunctie vanuit de ouderenbonden en leden met een bepaalde deskundigheid op gebied van wonen, welzijn en zorg en bestaat uit de volgende leden:

Leo Sakko: Voorzitter; Webmaster;Vertegenwoordiger ANBO. 

Gerrieke Tolsma: Secretaris.

Albert van de Pol: Penningmeester, Vertegenwoordiger PCOB.

Hilma Mastwijk: Vertegenwoordiger KBO, Advies Raad Sociaal Domein Hoogeveen. 

Jan Giethoorn: Politiek, Vertegenwoordiger Buitendorpen.

Henk Schroder: Onafhankelijk, Mobiliteit / Veiligheid. 

Clarien de Jonge: Onafhankelijk, Woon Advies Commissie (WAC).

Frederik Lunenberg: Vertegenwoordiger Stichting WelzijnsWerk (SWW).

Wim Boer: Onafhankelijk, Wonen.

Herman Brunsting: Onafhankelijk, Proscoop.